Hội thảo dưa hấu tại Nam Sách, Hải Dương

Ngày 31/5/2023, Công ty CP MSA, tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá giống dưa hấu WT888 tại Cộng hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Dưa hấu WT888 được đánh giá : cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt. Quả to, dài, đồng đều, da xanh, vân quả rối mờ đẹp, vỏ mỏng, ruột đỏ tươi, chắc min, ít hạt, ăn ngọt, độ đường cao đạt 13-14%. Trọng lượng quả 4-6kg, thời gian sinh trưởng 60-65 ngày sau gieo.