Hạt giống Cải ngọt Lai F1 CS111

28,000 95,000 

Cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, bản lá to, dày, xanh đậm, chất lượng ăn ngon, ngọt, chịu mưa, chịu nhiệt, chịu sâu bệnh, chịu vận chuyển tốt